Năng lượng: Thu hút tư nhân tham gia, loại bỏ bao cấp, độc quyền

Năng lượng: Thu hút tư nhân tham gia, loại bỏ bao cấp, độc quyền

TTO - Thúc đẩy nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo cân đối hài hoà với nguồn năng lượng truyền thống; thu hút tư nhân tham gia vào phát triển ngành năng lượng, đặc biệt là xây dựng hệ thống truyền tải nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

ĐẠI GIA THÁI XIN TĂNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN TỈ ĐÔ LỌC HÓA DẦU LONG SƠN

ĐẠI GIA THÁI XIN TĂNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN TỈ ĐÔ LỌC HÓA DẦU LONG SƠN

TTO - Sau khi PVN, Vinachem rút khỏi dự án lọc hóa dầu Long Sơn, người Thái quyết định tăng vốn đầu tư dự án từ 3,7 tỉ lên 5,1 tỉ USD, và xin lùi tiến độ dự án đến năm 2022. Tăng vốn 1,4 tỉ USD Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh tăng vốn, tăng quy mô đầu tư dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam (dự án lọc hóa dầu Long Sơn). Bộ này cũng khẳng định...